Lajmërimet

Afatet e Provimeve 

  • Nëntor
  • Janar
  • Prill
  • Qërshor
  • Shtator

Vizitat e Studentëve në Sektorin e Shendetsisë

Ligjërata Tematike 

Konferenca Dimërore e Studenteve

Konferenca Verore e Studenteve

Ceremonia e Graduimit

Shkolla Verore

Shkolla Verore e Kodit

Punëtori

Konferenca e Tetorit 

 

 

Studentet të gjitha lajmërimet i pranojnë në mënyrë elektronike nga koordinatorja dhe dekani i Fakultetit.