Sigurimi shëndetsor

Ne besojmë që sigurimi shëndetësor ndërkombëtar është me rëndësi vitale për studentët tanë ndërkombëtarë. Në rast emergjence, është e rëndësishme që të keni mbulim mjekësor. Në Kosovë ekzistojnë kompani të sigurimeve shëndetësore të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme. Si rrjedhim, ne mund t’ju ndihmojmë për të gjetur sigurimin shëndetësorë që ju përshtatet më së miri dhe të ju informojmë rreth kompanive dhe planeve të ndryshme në dispozicion.