Punësimi

UBT është e gatshme për t’ju ndihmuar të vazhdoni apiratat e juaja të karrierës gjatë qëndrimit tuaj në Kosovë. Qendra e Karrierës mund t’ju ndihmojë në gjetjen e një pune të përshtatshme dhe t’ju trajnojë rreth shkrimit të CV-së, letrave motivuese dhe dokumenteve të tjera relevante. Gjithashtu, UBT inkurajon studentët e mirë për të aplikuar për poste të ndryshme pune brenda UBT.