Studentët

 

Programi i studimit synon të tërheqë çdo vit rreth 100-140 studentë të rinj në të tri kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren.

2013/ 20142014/ 20152015/ 20162016/ 2017

Annual introduction

7887121107