Studentët

 

Programi i studimit synon të tërheqë çdo vit rreth 100-140 studentë të rinj në të tri kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren.

2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 2016/ 2017

Annual introduction

78 87 121 107