182 search results

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Programet Baçelor)


Misioni i programit të studimit në Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (MBE)   Misioni i MBE -se është të aplikojë përsosmërinë në mësimdhënie, mësimnxënie dhe hulumtim brenda një mjedisi gjithëpërfshirës me në qendër studentin për të nxitur të diplomuarit e fokusuar në ndërveprimin intelektual, kreativite ...

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri (Programet Baçelor)


UBT - Fakulteti për Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri   Emri i institucionit BPRAL Kolegji UBT Fakulteti/Departamenti ...

Inxhinieri e Mekatronikës (Programet Baçelor)


Inxhinieri e Mekatronikës   Emërtimi i institucionit: BPRAL UBT College   Departamenti /Fakultetit- Inxhinieri e Mekatronikës   Kampusi: Kampusi Inovativë i UBT ...

Sisteme të Informacionit (Programet Baçelor)


PROGRAMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT Më poshtë gjeni të dhënat e përgjithshme lidhur me programin e Sistemeve të Informacionit:   ...

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi (Programet Master)


Misioni i MBE -së Programi MBE dhe objektivat e tij janë në përputhje me misionin kryesor të UBT-së. Misioni i programit është të aplikojë përsosmërinë në mësimdhënie, mësimnxënie dhe kërkimin shkencor në një mjedis gjithëpërfshirës me në qendër studentin për të nxitur të diplomuarit e dalluar që janë t ...

Shkenca kompjuterike dhe Inxhinieri (Programet Master)


Emri i institucionit 74-BPRAL Kolegji UBT     Fakulteti/Departamenti ...

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (Programet Baçelor)


Emërtimi i programit Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor (BSc)   Lokacion ...

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë (Programet Baçelor)


    Emri i institucionit ...

Shkenca Politike (Programet Baçelor)


Emërtimi i programit: Baçelor në Shkenca Politike Vendndodhja e programit: Prishtinë Kohëzgjatja 3 vjet, 180 ECTS Mënyra e kryerjes Me kohë të plotë Partnerët në zbatim UBT Kualifikimi dhe diploma Administrim Publik Marredhenie ...

Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë (Programet Master)


Inxhinieri e Ndërtimit - UBT | Higher Education Institution  Emri i ...