Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

  • Menaxhimi i Projekteve Konstruktuese                       AutoDesk
  • Projektim me AUTO CAD,ARCHI CAD
  • Materiale Konstruktuese dhe Kon
  • Menaxhim Urban
  • Certifikim për Kualitet
  • Marketing në Arkitekturë

Lajme