Në UBT fillon Konferenca Ndërkombëtare “Building Sustainable IoT Ecosystems”

24/04/2024

Qindra të ftuar, profesionistë të teknologjisë nga Kosova dhe bota u mblodhën në Konferencën Ndërkombëtare “Building Sustainable IoT Ecosystems” për  të shkëmbyer pikëpamjet e tyre mbi sfidat dhe mundësitë që ofron fusha e IoT në zhvillimin e një qyteti inteligjent dhe të qëndrueshëm në UBT.

Në një bashkërendim, profesorë, studentë dhe udhëheqës të industrisë u përpoqën të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për sfidat që ballafaqohen mjedisi dhe sektori industrial. Energjia e ngrohtë e debateve dhe prezenca e personaliteteve të shquara krijoi një atmosferë frymëzuese për të shkëmbyer ide dhe për të gjetur rrugët më të mira për të përdorur teknologjinë në shërbim të planetit tonë.

Prezantimi i Rektorit të UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi rreth temës “Implementation of IoT hub and digital twins at UBT smart and self-sustainable city”, përshkroi përdorimin e teknologjisë IoT dhe binarëve digjital për të zhvilluar një qytet inteligjent dhe të qëndrueshëm në UBT. Prezantimi u fokusua në implementimin e teknologjisë IoT dhe binarëve digjital në zhvillimin e një qyteti inteligjent dhe të qëndrueshëm në UBT.

Sipas Hajrizit, kjo përfshin përdorimin e pajisjeve të sensorëve të lidhura në internet për të mbledhur dhe monitoruar të dhënat në kohë reale nëpër qytet. Përmes përdorimit të binarëve digjital, të dhënat janë modeluar dhe simuluar për të krijuar një përfaqësim digjital të qytetit. Ky përfaqësim digjital lejon për monitorimin dhe menaxhimin efikas të burimeve dhe infrastrukturës në qytetin inteligjent të UBT-së për të ndërtuar një mjedis më të qëndrueshëm dhe të përshtatshëm.

Prof. Asoc. Dr. Galia Marinova nga Universiteti Teknik i Sofisë në Bullgari, me temën “IoT Green Transformation for Academic Society and Business Oriented Ecosystem in Western Balkans”, diskutoi për ndikimin e teknologjisë së IoT në transformimin e mjedisit në kontekstin akademik dhe në ekosistemin biznesor në Ballkanin Perëndimor.

Marinova nxjerr në pah rëndësinë e përdorimit të IoT në përmirësimin e mjedisit, veçanërisht në aspektin e ndryshimeve klimatike dhe qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm.

Gjatë prezantimit, Marinova nënvizoi edhe rëndësinë e Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane, e miratuar në 2020, si një grup inicativash politike nga Komisioni Evropian për të bërë Bashkimin Evropian neutral ndaj klimës deri në vitin 2050. Plani përfshin rishikimin e çdo ligji ekzistues për të vlerësuar kontributin e tyre në luftën kundër ndryshimeve klimatike, dhe prezantimin e legjislacionit të ri për të promovuar ekonominë rrethore, rinovimin e ndërtesave, biodiversitetin, bujqësinë dhe inovacionin. Sipas Marinovës, tranzicioni i gjelbër kontribuon në realizimin e qëllimeve të Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane.

Prof. Terrence Egan në prezantimin e temës “Embedded Systems Programming”, u fokusua në programimin e sistemeve të integruara. Prof. Egan nga Kolegji Shtetëror i Floridës Lindore, analizoi teknikat dhe praktikat për zhvillimin e softuerit për pajisje të përfshira në pajisjet elektronike dhe sistemet e kontrollit të përdorura në shumë fusha, duke përfshirë teknologjitë e lidhura me IoT dhe automjedisin.

Konferenca u nda në sesione për të shqyrtuar thellësisht tematikat e ndryshme.