Qendra e Karrierë në UBT zhvillon sesion informues në Shkollën “Gjon Nikollë Kazazi” në Gjakovë

26/04/2024

Një takim mbresëlënës me maturantë e Shkollës “Gjon Nikollë Kazazi” në Gjakovë, të cilët ishin të shumtë dhe tejet të interesuar për të studiuar në UBT.

Gjatë këtij takimi, maturantët patën rastin të mësojnë më shumë për programet e ofruara në UBT, si dhe për mundësitë e tyre për zhvillim të karrierës dhe të ardhmen akademike.