Punësime

Punësimi është një prej shërbimeve, të cilit i ka kushtuar mjaft shumë rëndësi, Qendra e Karrierës, për ti ardhur në ndihmë studentëve me nevojat e punësimit të tyre, dhe kërkesave të tregut. Ky shërbim ndërlidhë tregun e punës me studentët, duke bërë qe të diplomuarit të kenë qasje të shpejtë dhe të suksesshme punësimi.

 

Shërbimet

 

  • Informimi i studentëve dhe Alumnit me vendet e shpallura të punës;
  • Përgatitja e studentëve dhe Alumnit, nga procesi i aplikimit deri tek punësimi i tyre;

 

 

 

Fig. 1: Ky grafik paraqet shkallën e punësimit në nivelin institucional, e cila kryhet çdo vit akademik.
 

Target grupet: Studentët dhe Alumni i UBT-së

Konsulenca: ofrohet nga stafi në Qendrën e Karrierës.

 

 

Kontakti: Tel: 038 541 400,

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/UniversitetiUBT/