Informimi dhe Orientimi Profesional

Krahas informimit dhe orientimit profesional si dhe zhvillimit të karrierës, Qendra e Karrierës informon si dhe regjistron studentët potencial të cilët shprehin interesim për programet akademike tw ofruara nw UBT.

Në këtë kontekst QK:

  • Zhvillon kompetencë profesionale duke promovuar programet;
  • Informon palët për mundësitë e studimit në UBT dhe bursat;
  • Orienton studentët të cilët akoma nuk janë përcaktuar për drejtimet;
  • Regjistron studentët e rinj;

Zhvillon: Mars- Qershor; Informon: Qershor- Tetor; Orienton: Korrik- Gusht; Regjistron: Shtator- Tetor- Nëntor

Target grupet: studentët e rinj, studentët aktual, dhe kandidatët të cilët dëshirojnë të marrin informacione mbi ndërtimin e karrierës së tyre.

Kontakti: Tel: 038 541 400,

Email: [email protected]
URL: https://www.facebook.com/UniversitetiUBT/