Alumni

Alumni

Rrjeti i ish studentëve (Alumni) është në funksion të zhvillimit dhe avancimit të procesit mësimor dhe jashtë kurrikular në UBT, si një aset i domosdoshëm dhe i veçantë. Alumni do të jenë prezent me sukseset e tyre në ofrimin e përvojave dhe arritjeve profesionale për studentët e rinj që edhe ata të kenë një ndërlidhje të suksesshme me tregun e punës.

 

Alumni do të:

  • Ftohën rregullisht në konferenca shkencore, seminare, trajnime, si dhe ligjërata publike;
  • Shpall konkurse për projektin më të mirë të Alumni;
  • Alumni njoftohet për konkurset e shpallura nga industria përmes adresës elektronike;
  • Alumni Day- ku universiteti i mirëpret Alumnit;
  • Aktivitete të tjera.

 

Alumni Day: 22 Shtator

Konkursi: Projekti më i mirë nga Alumni- 18 Maj

Konkurset e punës: Çdo e premte e javës

 

Për të aplikuar: Tel: 038 541 400,    www.ubt-uni.net  

Email: [email protected]    https://www.facebook.com/ubt