Partnerët & Anëtarësimet

PARTNERËT & ANËTARËSIMET

 

UBT aktulisht ka lidhur marrëveshje të bashkëpunimit me një numër të konsiderueshëm të universiteteve nga vendet e BE-së, SHBA-të dhe vendet tjera (lista në vijim).

 

Universiteti Vendi Viti i nenshkrimit te marreveshjes
Budapest University of Technology and Economics (Erasmus +)  

Hungari

 

2014

Corvinus University of Budapest (Erasmus +) Hungari 2015
Latvia University of Agriculture Latvi 2015
Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences  (Erasmus +) Lituani 2015
European Polytechnical University (Erasmus +) Bullgari 2015
University of Zagreb (MoU) Kroaci 2015
Technical University Sofia (Erasmus +) Bullgari 2015

 

Morehead State University (MoU) SHBA 2016
Universtiy of Kentucky (MoU) SHBA 2016