Kërkime shkencore

KËRKIMET SHKENCORE NË SHKENCA TË USHQIMIT DHE BIOTEKNOLOGJI

 

UBT kombinon qasjen bazë kërkimore me nevojat bazë kërkimore në përputhje me kërkesat për zbatimin e këtij programi studimi, duke i angazhuar studentët në mënyrë të konsiderueshme në iniciativat dhe projektet kërkimore.

 

Aktiviteti i kërkimit në këtë fushë do të orientohet kryesisht në:

 

  • Shqyrtimi i praktikave aktuale industriale për përpunimin e ushqimit dhe prodhimin industrial të ushqimit, si dhe potencialin për avancimin e tyre;
  • Qasje në kultivimin e produkteve bujqësore dhe shtazore, si dhe përpunimin dhe ruajtjen e tyre në krahasim me ruajtjen e vlerave ushqyese;
  • Shqyrtimi i parametrave të sigurisë ushqimore dhe praktikave përkatëse nga grumbullimi i lëndëve të para në produktin përfundimtar të tregut;
  • Praktikat e sjelljes dhe të ushqyerit në popullatën e përgjithshme, dhe grupet specifike, etj;