Bordi i Industrisë

BORDI I INDUSTRISË

 

Mësimi praktik i studentëve organizohet dhe mbështetet nëpërmjet qasjeve të mëposhtme: Në laboratorët e UBT-së, Në ndërmarrjet industriale me të cilat UBT ka marrëveshje bashkëpunimi, Në laboratorët dhe institutet që punojnë në përpunimin e ushqimit dhe analizën e sigurisë, Në organizata të ndryshme ushqyese. Ne jemi në procesin e krijimit të Bordit të Industrisë të Fakultetit për t’i ndihmuar studentët tanë që të përshtaten shpejt me industrinë dhe të jenë pjesë e saj.

 

UBT është në proces të krijimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me një numër të ndërmarrjeve dhe organizatave relevante për qëllimin e këtij programi studimor, me qëllim të sigurimit të mësimit praktik / praktikave për studentët. Lista e ndërmarrjeve në proces të cilat janë të listuara, por pa u kufizuar në, listën si më poshtë:

 

 

Nr.Ndërmarrja / OrganizataFusha e bashkëpunimitVendi i ndërmarrjes / organizates
1MekaProcesimi/përpunimi i drithëravePrizren
2SANIProcesimi/përpunimi i drithëravePrizren
3ProgresiProcesimi dhe prodhimi i perimevePrizren
4FrutomaniaProdhimi i lëngjeveGjilan
5FruttiProdhimi i lëngjevePrizren
6Devolli GroupProcesimi dhe prodhimi, paketimi dhe tregëtimi i birrës, lëngjeve, qumështit, dhe dridhëravePejë
7Devolli KompaniProdhimi i kafesëPejë
8AbiProdhimet e qumështitPrizren
9Elkos GroupGrumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimorePrishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
10Viva FreshGrumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimorePrishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
11Vipa ChipsGrumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimoreVushtrri
12Qendra Klinike Universitare dhe Spitalet RajonaleNutricioni / pacientëtPrishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
13Kopshtet e fëmijëveNutricioni / fëmijëtPrishtinë
14Fitness ClubNutricioni / sportiPrishtinë
15Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës së KosovësCilësia dhe siguria e ushëimitPrishtinë
16Instituti HidrometeorologjikHulumtimiPrishtinë
17Instituti i BujqësisëHulumtimiPejë
IADKVushtrri
RadoniqiGjakovë
RugovaPejë
BonitaLipjan