Bordi i Industrisë

BORDI I INDUSTRISË

 

Mësimi praktik i studentëve organizohet dhe mbështetet nëpërmjet qasjeve të mëposhtme: Në laboratorët e UBT-së, Në ndërmarrjet industriale me të cilat UBT ka marrëveshje bashkëpunimi, Në laboratorët dhe institutet që punojnë në përpunimin e ushqimit dhe analizën e sigurisë, Në organizata të ndryshme ushqyese. Ne jemi në procesin e krijimit të Bordit të Industrisë të Fakultetit për t’i ndihmuar studentët tanë që të përshtaten shpejt me industrinë dhe të jenë pjesë e saj.

 

UBT është në proces të krijimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit me një numër të ndërmarrjeve dhe organizatave relevante për qëllimin e këtij programi studimor, me qëllim të sigurimit të mësimit praktik / praktikave për studentët. Lista e ndërmarrjeve në proces të cilat janë të listuara, por pa u kufizuar në, listën si më poshtë:

 

 

Nr. Ndërmarrja / Organizata Fusha e bashkëpunimit Vendi i ndërmarrjes / organizates
1 Meka Procesimi/përpunimi i drithërave Prizren
2 SANI Procesimi/përpunimi i drithërave Prizren
3 Progresi Procesimi dhe prodhimi i perimeve Prizren
4 Frutomania Prodhimi i lëngjeve Gjilan
5 Frutti Prodhimi i lëngjeve Prizren
6 Devolli Group Procesimi dhe prodhimi, paketimi dhe tregëtimi i birrës, lëngjeve, qumështit, dhe dridhërave Pejë
7 Devolli Kompani Prodhimi i kafesë Pejë
8 Abi Prodhimet e qumështit Prizren
9 Elkos Group Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimore Prishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
10 Viva Fresh Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimore Prishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
11 Vipa Chips Grumbullimi, ruajtja, procesimi, paketimi dhe tregtimi i produketeve ushqimore Vushtrri
12 Qendra Klinike Universitare dhe Spitalet Rajonale Nutricioni / pacientët Prishtinë dhe rajonet tjera të Kosovës
13 Kopshtet e fëmijëve Nutricioni / fëmijët Prishtinë
14 Fitness Club Nutricioni / sporti Prishtinë
15 Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës së Kosovës Cilësia dhe siguria e ushëimit Prishtinë
16 Instituti Hidrometeorologjik Hulumtimi Prishtinë
17 Instituti i Bujqësisë Hulumtimi Pejë
IADK Vushtrri
Radoniqi Gjakovë
Rugova Pejë
Bonita Lipjan