Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 

 

Emri i Institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/DepartamentiDepartamenti i Shkencave të Jetës
Kampusi kryesor apo DegaKampusi kryesor
Programi në Kuadër të DegësJo
Emri  i programit të studimitMSc.  Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
Akreditim/RiakreditimAkreditim
Niveli iKualifikimit sipas KKKNiveli 6 i KKK/EQF
Grada akademikeMaster në Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
ECTS120
Profilet e programit (specializimet)·        Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit

·        Të ushqyerit (Nutricioni)

·        Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë e ushqimit

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC)01 Shkencat e Bujqësisë

01.3 Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia

Forma e studimit E rregullt
Kohëzagjatja minimale e studimeve3 vite