Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologji

 

 

Emri i Institucionit BPRAL UBT College
Fakulteti/Departamenti Departamenti i Shkencave të Jetës
Kampusi kryesor apo Dega Kampusi kryesor
Programi në Kuadër të Degës Jo
Emri  i programit të studimit MSc.  Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
Akreditim/Riakreditim Akreditim
Niveli iKualifikimit sipas KKK Niveli 6 i KKK/EQF
Grada akademike Master në Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë
ECTS 120
Profilet e programit (specializimet) ·        Shkenca dhe Inxhinieria e Ushqimit

·        Të ushqyerit (Nutricioni)

·        Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë e ushqimit

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area Codes (ESAC) 01 Shkencat e Bujqësisë

01.3 Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjia

Forma e studimit E rregullt
Kohëzagjatja minimale e studimeve 3 vite