Pranimi ne Studime, Kriteret

Programi studimor është i hapur për të gjithë student, të cilët plotësojnë kushtet ligjore në Kosovë për regjistrim në vitin e parë akademik në nielin Master. Në veçanti programi targeton studentë dhe të rinjtë të cilët studimet paraprake i kanë realizuar në profilet përkatëse në studimet e më herëshme si: Shkencat e natyrës, Shkencat e ushqimit dhe bioteknologji, Bujqësi  dhe inxhinieri agrare ose Shkolla profesionale të profilit Teknologji ushqimore ose nutricion, Inxhinieri dhe teknologji ushqimore.