Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

LABORATORËT, QENDRAT DHE INSTITUTET

 

Që nga natyra e tij programi nuk kërkon ndonjë infrastrukturë shtesë. Programi ka qasje në objekte të pajisura mirë.

 

Përveç mjediseve të mjaftueshëm dhe të mirëpajisur të zhvillimit të procesit mësimor, Fakulteti Politika Publike dhe Menaxhim ka në përdorim edhe librat e fushës së politikës, menaxhimit, lidershipit në kuadër të  bibliotekës së UBT-së e cila përmban mbi 20 mijë tituj. Studentët që duan të kërkojnë në Bibliotekë mund të gjejnë literaturë relevante për studimet dhe kërkimet e tyre.

 

Shërbimi bibliotekar u mundëson, gjithashtu, studentëve tanë një qasje të drejtpërdrejtë për e-Librat dhe artikujt online që kanë karakter shkencor dhe akademik në fusha të ndryshme.

 

E-biblioteka: http://search.ebscohost.com/login.aspx

Bione http://www.bioone.org/page/about/organization/mission

Biblioteka e FMN-së http://www.elibrary.imf.org/

Revistat e Cambridge http://journals.cambridge.org/action/login Jstor Library http://www.jstor.org/

 

Qendrat e Kërkimit ose Ekselencës janë hapësirat organizative ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por në një nivel ndërdikasterial.

 

1 Information Systems and Cyber Security Research Center
2 Mechatronics Research Center
3 Center for Research in Economics and Administrative Sciences
4 Center of Research for Economics and Strategy
5 Health Sciences Research Center
6 Energy Engineering Research Center
7 Research Center for Architecture and Civil Engineering
8 Research Center for Law and Justice
9 Center for Global and European Studies
10 Media and Communication Sciences Research Center