Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

LABORATORËT, QENDRAT DHE INSTITUTET

 

Që nga natyra e tij programi nuk kërkon ndonjë infrastrukturë shtesë. Programi ka qasje në objekte të pajisura mirë.

 

Përveç mjediseve të mjaftueshëm dhe të mirëpajisur të zhvillimit të procesit mësimor, Fakulteti Politika Publike dhe Menaxhim ka në përdorim edhe librat e fushës së politikës, menaxhimit, lidershipit në kuadër të  bibliotekës së UBT-së e cila përmban mbi 20 mijë tituj. Studentët që duan të kërkojnë në Bibliotekë mund të gjejnë literaturë relevante për studimet dhe kërkimet e tyre.

 

Shërbimi bibliotekar u mundëson, gjithashtu, studentëve tanë një qasje të drejtpërdrejtë për e-Librat dhe artikujt online që kanë karakter shkencor dhe akademik në fusha të ndryshme.

 

E-biblioteka: http://search.ebscohost.com/login.aspx

Bione http://www.bioone.org/page/about/organization/mission

Biblioteka e FMN-së http://www.elibrary.imf.org/

Revistat e Cambridge http://journals.cambridge.org/action/login Jstor Library http://www.jstor.org/

 

Qendrat e Kërkimit ose Ekselencës janë hapësirat organizative ku aktivitetet kërkimore mbështeten dhe koordinohen jo vetëm në një departament, por në një nivel ndërdikasterial.

 

1Information Systems and Cyber Security Research Center
2Mechatronics Research Center
3Center for Research in Economics and Administrative Sciences
4Center of Research for Economics and Strategy
5Health Sciences Research Center
6Energy Engineering Research Center
7Research Center for Architecture and Civil Engineering
8Research Center for Law and Justice
9Center for Global and European Studies
10Media and Communication Sciences Research Center