Aktivitetet

Përveç përfitimit nga ekspertiza  jonë në nivel Master t dhe qasjes shkencore, programi siguron që studentët të jenë pjesë e një serie të pasur aktivitetesh që mbështesin studentët për të plotësuar studimet e tyre konvencionale mësimore bazë. Aktivitete të tilla përfshijnë:

 

a) Programi i vizitorëve, ku praktikuesit, ekspertët epolitikës dhe/ose analistët e politikës janë të ftuar të japin mendim e tyre në shkencën politike të lidhura me çështje të veçanta, duke bërë studentët që të ndërtojnë mendimet dhe analiza të avancuara;

 

b) Një Konferencë hulumtuese vjetore të studentëve, ku studentët janë të mbështetur nga stafi akademik dhe nga ekspertët e politikave të hulumtimit të një çështjve të caktuara politike / dhe për të dalë me raporte analitike mbi gjendjen e punëve në një çështje të caktuar politike ;c) Simulimi i aktiviteteve të caktuara politike institucionale, ku studentët angazhohen në problemet e politikës praktike dhe / çështjeve të politikës dhe të ofrojnë të drejta ose zgjidhje politike analitike që kanë për qëllim që të tejkalimin e problemeve të natyrës politike;