Bordi i Industrisë

Ne jemi në procesin e krijimit të Bordit të Industrisë të Fakultetit për t’i ndihmuar studentëve tanë që shpejt të përshtaten me industrinë dhe të jenë pjesë e saj.

Pjesa më e madhe e programeve të mësuara në UBT do të kërkojnë nga studentët të ndërmarrin punë praktike dhe / ose laboratorike.

Qëllimet e punës praktike ndryshojnë, por zakonisht përfshijnë:

 

  • Lidhja e teorisë me praktikën.
  • Zhvillimi i shkathtësive dhe teknikave praktike.
  • Mësoni si të përdorni pajisjet.