Lajmërimet

Fakulteti Juridik organizon aktivitete të ndryshme brenda vitit akademik dhe disa prej tyre janë si më poshtë:

  • Kemi 5 afate provimesh (Janar, Prill, Qershor, Shtator, Nëntor);
  • Konferencën e studentëve ku ata marrin pjesë me punimet dhe projektet e tyre që punojnë brenda semestrit;
  • Konferenca Vjetore (çdo Tetor) ku stafi akademik merr pjesë me hulumtimet e tyre shkencore;
  • Akademia Verore Ndërkombëtare (çdo Korrik), ku profesorët nga vende të ndryshme mblidhen në UBT për të ligjëruar për studentët e fakultetit tonë.