Kërkime shkencore

Kerkimi Shkencor

 

 

UBT synon të mbështesë hulumtimet dhe kërkimet shkencore ne fushen klinike dhe te krijoje nje bazë për të vendosur bazën shkencore për kujdesin individual gjatë gjithë jetës. Temat e hulumtimit shtrihen në kujdesin e ofruar në një sërë rregullimesh duke përfshirë kujdesin shëndetësor të komunitetit dhe perqendrohen  tek pacientët, familjet dhe kujdestarët. Hulumtimi në Departamentin e Farmacisë është i strukturuar rreth katër temave që pasqyrojnë nga afër prioritetet shëndetësore të Qeverisë së Kosovës.

 

Këto janë: shërbimet shëndetësore dhe siguria e pacientëve, shëndeti mendor, sëmundjet respiratore dhe infektive, si dhe kardiovaskulari dhe diabeti.

 

  • Shërbimet Shëndetësore dhe Siguria e Pacientëve: Farmaci fokusohet në hulumtime që informojnë politikën shëndetësore dhe ndikojnë në praktikë. Kjo temë merr një pamje të gjerë për të siguruar që hulumtimi dhe inovacioni janë në gjendje të përmirësojnë rezultatet shëndetësore për konsumatorët dhe të përmirësojnë sigurinë dhe efektivitetin e sistemit shëndetësor
  • Shëndeti Mendor: Drogat luajnë një rol të rendesishem në trajtimin e sëmundjeve mendore, duke u dhënë farmacistëve mundësinë për të jene sa me efikas dhe te pergjegjshem në dhënien e trajtimit dhe shërbimeve për pacientët qe kane problem te shëndetit mendor. Qëllimi i hulumtimit në këtë temë është zhvillimi i trajtimit të sëmundjeve neurologjike dhe rritja e shumëllojshmërisë së agjentëve për të mbikqyrur dhe analizuar receptorët dhe metodat qe duhen perdorur në trajtim.
  • Pabarazia në shëndet dhe përcaktuesit shoqëror të shëndetit, Hulumtimi i sëmundjeve të frymëmarrjes në fakultet tenton të zbulojë ndikimin e barnave të ndryshme në sëmundjet e mushkërive të astmës. Gjithashtu, ajo kërkon të përmirësojë funksionin e mushkërive dhe cilësinë e jetës për pacientët me sëmundje pulmonare obstruktive kronike.
  • Diabeti dhe Sëmundja Kardiovaskulare – Hulumtimi synon të shqyrtojë disa aspekte kryesore për të reduktuar akumulimin e kolesterolit “të keq” në sëmundjet kardiovaskulare dhe për të përmirësuar trajtimin e diabetit. Temat perqendrohen dhe marrin nen shqyrtim rregullimin farmaceutik të transportuesve për të përmirësuar heqjen e kolesterolit nga lezione aterosklerotike. Kjo është e lidhur ngushtë me projektet që përdorin modelimin molekular, kiminë kompjuterike, si dhe ilaçet bimore, dizajnin e drogës dhe zhvillimin e barnave të reja anti-aterosklerotike dhe anti-diabetike.