Partnerët & Anëtarësimet

QKUK
Komuna e Prishtines – Drejtoria per Shendetesi dhe Mireqenie Sociale
AKPPM
European Orthopedic Hospital “Royal Medical”
Qendra per Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekesore
Agjencia e Kosoves per Forenzike
Institutitin e Psikiatrise Forenzike te Kosoves
Trepharm
Santefarm
ICN-BM
Green Pharmacy
University of Kentucky
Semmelweis University – Faculty of Health Sciences
Morehead State University
Corvinus University of Budapest
Pazmany Peter Catholic University
Erasmus plus Programme
Donau Universitat
Univeristy of North Florida