Aktivitetet

Ligjeratë shkencore nga Prof. Dr. Kurt Kalcher

 

Ao. Univ. Prof. Dr. Kurt Kalcher

Institute of Chemistry – Analytical Chemistry

Karl-Franzens University of Graz, Austria

Title: Some New Trends in the Development of Electrochemical Sensors and Biosensors with Emphasis on nano-Structured Materials 

Kjo ligjeratë është mbajtur më datë 25.04.2019, ku present ishin studentët e fakultetit të Farmacisë dhe Mekatronikës. Tema të cilën ka mbajtur prof. Kurti ka qenë e lamisë së elektrokimisë, për trendet e fundit të sensorëve dhe biosensorëve, ku materialet e tyre kanë qenë nanostrukturat. Të gjitha arritjet dhe rezultatet e paraqitura ishin nga hulumtimet e bëra nga përvoja e tij shumë vjeçare.