Studentët

Programi i studimit synon të tërheqë çdo vit rreth 700 studentë të rinj në të tri kampuset: Prishtinë, Ferizaj dhe Prizren.

2013/ 20142014/ 20152015/ 20162016/ 20172017/ 2018
Hyrje vjetore478678695710720
Numri Total18512,0832125