Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Vlen të theksohet se Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri, ndryshe nga shumë disiplina të tjera teknike, nuk ka një listë të mirë të përshkruar të temave që shfaqen në mënyrë pamore. Megjithatë, rekomandimet dhe sugjerimet e ACM / IEE (2004-2013) dhe Kuadrit Ligjor të BE-së për infrastrukturën elektronike në mbështetje të hartimit e kurrikulave. Për më tepër, institucionet i janë nënshtruar vlerësimeve të jashtme nga ekipet e jashtme të akreditimit, që kanë dhënë kontribute dhe këshilla të vlefshme në procesin e hartimit të kurrikulës.

 

Institucioni ka një rrjet të partnerëve ndërkombëtarë akademikë dhe industri që kanë kontribuar në ofrimin e praktikave më të mira ndërkombëtare dhe të kontekstit lokal në hartimin e kurrikulit. Së fundi, stafi akademik dhe studentët kanë ndihmuar me aftësitë e tyre duke dhënë një kontribut të çmuar.

 

Programi i studimit bazohet në disa nga praktikat më të mira ndërkombëtare dhe përmbajtja e kurrikulës ofron disa ngjashmëri me institucionet e tjera ndërkombëtare. Bërthama e përbashkët e kurrikulës me praktikat më të mira ndërkombëtare përqendrohet në sigurimin e: (1) kurseve hyrëse në shkencat kompjuterike dhe inxhinieri, (2) futjen e shkencave kompjuterike dhe rrugëve të inxhinierisë, (3) zgjedhjen e studentëve dhe zgjedhjen e lirë; burimet për praktikë dhe (5) sigurimin e mësuesve të kualifikuar dhe praktikuesve të industrisë.

 

Kur është fjala për përmbajtjen e kurrikulës, programi i studimit duhët të jetë i ngjashëm me institucionet e tjera ndërkombëtare ofron (1) Bazat e shkencave kompjuterike dhe programimit të inxhinierisë, (2) Paradigmat e programimit – qendra e paradigmave të programimit të JavaScript dhe Python, por edhe gjuhë të tjera të programimit (përpunimit të të dhënave), pamor, të tilla siç janë: Alice dhe Scratch. Lëndët e tjera të programimit si programim funksional, programimi i njëkohshëm dhe programimi i orientuar nga objektet janë përfshirë si zgjedhëse, (3) Praktikat e Zhvillimit të Softuerit (4) Platformat – në shtesë të platformave konvencionale, programi gjithashtu edhe në faqen e Uebit, , Robotikë dhe Game consoles (6) Algoritme dhe Kompleksiteti i tyre (AL), (7) Arkitektura dhe Organizimi i Kompjuterit (AR), (8) Shkenca Kompjuterike ( CS), (9) Strukturat diskrete (DS), (10) Grafika dhe Vizionimi (qartësimi i pamjeve). (GV), (11) Menaxhimi i informatave (IM), (12) Sigurimi i Informacionit (IAS), (13) (14) Sistemet e Operimit (OS), (15) Bazat e Zhvillimit të Softuerit (SDF), (16) Inxhinieria e Softuerit (SE), (17) Bazat e Sistemit (SF) dhe (18) Çështjet Sociale dhe Praktika Profesionale.

 

Programi ka përmbajtje thuajse të njëjtë dhe deri diku të përbashkët me institucionet e mëposhtme;

  • Universiteti Stanford, Shkenca Kompjuterike
  • Universiteti i Uashingtonit, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
  • Universiteti Princeton, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
  • Instituti Rochester i Teknologjisë, Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë
  • Universiteti i Utrehtit, Shkenca Kompjuteri
  • Universiteti Reykjavik, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri
  • Universiteti i Helsinkit, Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri