Specializimet

SPECIALIZIMI 1:  Inxhinieri e Sistemeve Softuerike

SPECIALIZIMI 2: Databazë dhe Sisteme të Informacionit

SPECIALIZIMI 3: Grafikë dhe Multimedia

SPECIALIZIMI 4: Web Programim

SPECIALIZIMI 5: Rrjeta dhe Telekomuikacion

SPECIALIZIMI 6: Robotikë dhe sisteme Intelegjente

SPECIALIZIMI 7: Informatikë Biomjekësore

SPECIALIZIMI 8: Siguria dhe Sigurimi I Informacionit

SPECIALIZIMI 9: Informatika Mjekësore