Pranimi në Studime, Kriteret, Afatet

Në programin Aktrim  pranohen të gjithë maturantët aplikues nga të gjitha trojet etnike shqiptare.

Kriteret e pranimit

Pos që:

-Maturanti ta ketë kryer shkollën e mesme;

-Maturanti ta ketë të përfunduar suksesshëm provimin shtetëror;

-Studentët jashtë Republikës së Kosovës të kenë diplomën e nostrifikuar në Ministrinë e Arsimit të Republikës së Kosovës.

Maturantët i nënshtrohen provimit pranues.

Në provimin pranues, maturanti performon para një jurie profesionale, duke përshfaqur talentin e tij:

-N deklamimin e një monologu;

-Në këndimin e një kënge sipas dëshirës së maturantit;

-Në recitimin e një poezie;

-Në imitimin e ndonjë personaliteti;

-Në shkathtësinë e të treguarit të një përralle;

 

 

Dekanati i Fakultetit Aktrim