Me riakreditimin e programeve të studimit, UBT mbetet institucioni me më së shumti programe studimi të akredituara në Kosovë

07/09/2020

UBT, edhe njëherë ka dëshmuar se është numër një në vend për arsimin e lartë, sa i përket numrit të programeve të akredituara dhe specializimeve. Duke dëshmuar çdo herë vetën lidere sa i përket cilësisë në arsimin e lartë në të gjitha fushat e studimit, UBT mbetet zgjedhja e parë për të vazhduar studimet akademike për secilin studentë. Tashmë, UBT është institucioni i vetëm në rajon që po përdor metodën më të avancuar të realitetit virtual në CLASSROOM 3.0

 

Bordi i Këshillit Shtetëror të Cilësisë(KShC), në kuadër të Agjencionit të Kosovës për Akreditim(AKA) ka vendosur që programeve ekzistuese, të cilave u skadon akreditimi gjatë këtij viti dhe nuk kanë qenë pjesë e procesit të vlerësimit nga ekspertët ndërkombëtarë, t’ju vazhdohet akreditimi edhe për një vit.

 

Këto janë programet e akredituara të studimit në UBT, në të cilat zyrtarisht mund të aplikojnë të gjithë të interesuarit:

 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

 

Menaxhim i Mekatronikës

 

Sistemet e Informacionit

 

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 

Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 

Shkenca Politike

 

Media dhe Komunikim

 

Juridik

 

Inxhinieri e Energjisë

 

Dizajn i Integruar

 

Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji

 

Muzika Moderne,Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

 

Agrikultura dhe Inxhinieria e Mjedisit

 

Art dhe Media Digjitale

 

Teknik i Anesteziologjisë

 

Teknik i Radiologjisë

 

Infermieri

 

Farmaci

 

Stomatologji

 

Programet e studimit në UBT, në nivelin Master:

 

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

 

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

 

 Inxhinieri Ndërtimore (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

 

Menaxhim i Mekatronikës

 

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

 

Media dhe Komunikim

 

Politika Publike dhe Menaxhim,

 

Shkencat e Ushqimit dhe Teknologjisë

 

E Drejta Civile dhe Pronës

 

Juridik, Kriminologji Kompjuterike dhe Forenzikë

 

Energji Elektrike dhe Tregjet e Energjisë

 

Inxhinieri e Energjisë dhe Menaxhment

 

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

 

Farmaci

 

Stomatologji

 

UBT për herë të parë në Kosovë ka zhvilluar praktikat më të mira të mësimit bashkëkohor, që janë dëshmuar të suksesshme në universitetet më të mira botërore.

 

Rritja e numrit të studentëve dhe zgjerimi i institucionit nëpër qendrat më të mëdha të Kosovës, dëshmon që UBT, jo vetëm që është e përkushtuar në shkencë dhe inovacion, por vazhdon ta mbajë primatin si institucioni më serioz dhe më i përkushtuar për nga pikëpamja e sjelljes së kuadrove profesionale për tregun e punës.