IPKO

PërmbajtjaTë dhënat e fundit Përditësuar me
Pasqyra e pozicionit financiar201418 Nëntor 2016
Pasqyra e te ardhurave201418 Nëntor 2016
Pasqyra per fitimin tjeter gjitheperfshirese201418 Nëntor 2016
Pasqyra e rrjedhes se parase201418 Nëntor 2016
Pasqyra e ndryshimeve ne ekuitet201418 Nëntor 2016