Lajmërimet

Te nderuar,
Konsultimet lidhur me provimin nga lenda : Materialet Ndertimore te Avancuarado te mbahen diten e Enjten me 29/03/2018 duke filluar nga ora 16.00 ne UBT Prishtine .
Suksese