Laboratorët, Qendrat dhe Institutet

Pse të përdorim testimet e betonit dhe agregatit në Laboratorin e Materialeve në kampusin e UBT-së?

Si aktivitet i parë, laboratori ynë përdoret për veprimtari didaktike duke ndihmuar studentët në përgatitjen e tyre për nga aspekti praktik dhe nëse e nevojshme atëherë si palë e tretë e pavarur, ne ju ofrojmë personel shumë të specializuar, si për nga aspekti akademik dhe ai teknik, teknologjia dhe laboratorët e testimit, së bashku me pëgatitjen për një gamë të gjerë standardesh kombëtare dhe ndërkombëtare .

 

Ne mund t’ju ndihmojmë për:

 • Njiheni me rregulloret përkatëse dhe standardet e cilësisë
 • Merrni vendime duke u bazuar në këshilla, udhëzime dhe analizim të të dhënave të testimeve
 • Të njiheni me me procedurat e testimit të përshtatura sipas kërkesave tuaja
 • Sigurimi i cilësisë së betonit
 • Sigurimi i cilësisë së agregatit
 • Vlerësoni performancën e materialeve në dispozicion
 • Kontrollohet cilësia e betonit gjatë dhe pas ndërtimit.

Betoni dhe agregati i përdorur në projektet tuaja të ndërtimit duhet të përmbushë rregullat strikte dhe standardet e cilësisë. Gama jonë e gjërë e shërbimeve të pavarura të testimit të betonit dhe agregatit mund të ndihmojë drejtpërdrejtë në sigurimin e cilësisë së betonitdhe cilësinë e agregatit.

Testimi i plote i betonit per projektin tuaj

Ne ju ofrojmë testime të Çimenos dhe betonit në çdo fazë të projektit tuaj. Nga testimi në vend i konsistencës së betonit, përmes testimit të mostrave të betonit të ngurtësuar për karakteristikat fizike në laboratorët tanë, testimi ynë i betonit përfshin:

 • Marrja e mostrave të betonit të njomë dhe konsistencës
 • Marrja dhe kujdesi i mostrave dhe testimi në kantier dhe në laborator
 • Testimi i kompresionit dhe përkuljes
 • Testimi i betonit të ngurtësuar
 • Testimi i masës vëllimore
 • Sigurimi dhe testimi i mostrave të nxjerra nga objektet egzistuese
 • Rezistenca në përkulje e betonit të ngurtësuar
 • Testimi i soliditetit në shtypjes
 • Testimi i ujëthithjes së ujit dhe depërtimit në zbrazëtirat e betonit
 • Testimi i masës vëllimore të dukshme

Një gamë e plotë e testimeve agregate në çdo fazë të projektit tuaj

Ne ju ofrojmë testime të gjera agregate në çdo fazë të projektit tuaj. Nga monitorimi i kontrollit të cilësisë në vend kur të keni burimin e agregatit, përmes karakterizimit fizik në laboratorët tanë të specializuar, shërbimet tona përfshijnë testimin për:

 • Masa vëllimore
 • Përmbajtja e lymit
 • Masa vëllimore dhe absorbimi i ujit
 • Analiza e sitave ose granulometria
 • Indeksi i formës
 • Shpërndarja e grimcave të imëta
 • Vlera grumbulluese agregate
 • Ndryshim i lagësht / i thatë
 • Vlera e Los Anxhelosi
 • Përmbajtja e Argjila]
 • Papastërtitë organike përveç sheqerit
 • Rezistenca ndaj grryerjes
 • Ngjyra e agregatit
 • Dimensioni mesatar i kokërrzave
 • Rezistenca ndaj abrazionit
 • Soliditeti  në shtypje
 • Përmbajtja e klorideve
 • Ekzaminimi petrografik
 • Shpërndarja e madhësisë së grimcave dhe forma

Metodat tona të testimit të agregatit në laborator  përfshijnë:

 • Marrja e mostrave nga një rrip transportieri
 • Kamion, magazinë, shkëmbinj
 • Përgatitja e mostrës
 • etj.

Na kontaktoni sot për të gjetur se si testimi ynë konkret dhe agregat mund t’ju ndihmojë të zbatoni rregulloret dhe të siguroni kontrollin e cilësisë.