MOS PËR MS ACCESS 2016/2019

JU DO TË MËSONI TË

Përdorni programin e Microsoft Office® Access si një ekspert, modul i cili ju ndihmon që të përpiloni baza të të dhënave. Ky modul është program gjithëpërfshirës për certifikim, aprovuar nga Microsoft në mënyrë që të vërtetojë aftësitë e përdoruesit të Microsoft Office® Access.

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Nga Microsoft Office® Specialist certifikimi do të keni dobi nëse dëshironi që të keni përparim në karrierë. Kjo certifikatë dëshmon ekspertizën tuaj për programet e Microsoft Office®. Kudo në botë, punëdhënësit e dinë se të punësohen personat me këtë certifikim, është veprim i qëlluar.

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

  • Strukturimi i bazës së të dhënave
  • Vendosja e të dhënave
  • Organizimi i të dhënave
  • Menaxhimi i bazës së të dhënave

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/