MOS PËR MS WORD 2016/2019

MOS – Microsoft Office® Specialist është një certifikatë e njohur ndërkombëtarisht dhe e aprovuar nga Microsoft për shfrytëzimin e pesë programeve të Microsoft Office®.

Qendra për Trajnim dhe Zhvillim ofron përgatitjen e pjesëmarrëseve të cilët dëshirojnë t’i nënshtrohen certifikimit në MOS në njërin prej partnerëve të Microsoft.

Ky modul dhe katër modulet tjera vijuese, janë pesë modulet e MOS:

JU DO TË MËSONI TË

Përdorni programin e Microsoft Office® Word si një ekspert, modul i cili ju ndihmon që të hartoni dokumente, tabela të ndryshme të cilat janë pjesë e punës suaj. Ky modul është program gjithëpërfshirës për certifikim, i aprovuar nga Microsoft në mënyrë që të vërtetojë aftësitë e përdoruesit të Microsoft Office® Word.

PËRFITIMET TUAJA NGA KY TRAJNIM

Nga Microsoft Office® Specialist certifikimi do të keni dobi nëse dëshironi që të keni përparim në karrierë pasi që kjo certifikatë dëshmon ekspertizën tuaj për programet e Microsoft Office®. Kudo në botë, punëdhënësit e dinë se punësimi i kuadrove me këtë certifikim është veprim i qëlluar.

PËRMBAJTJA E KËTIJ TRAJNIMI

  • Formatizimi i përmbajtjes
  • Organizimi i përmbajtjes
  • Formatizimi i dokumenteve
  • Bashkëpunimi
  • Përshtatja e MS Word

https://www.ubt-uni.net/sq/studimi/programet-e-studimit/shkolla-profesional/trajnime/apliko-online/