Infrastruktura

Objektet e UBT-së janë shpërndarë në vende të ndryshme si: Kampusi në Prishtinë, Kampusi i Inovacionit në Lipjan duke përfshirë një hapësirë me gjithsej 37,132m2 kushtuar Amfiteatrove, Laboratorëve, Klasave, Studiove, Bibliotekave dhe Sallave të Leximit, Qendrave Këshillimore, Sallave etj.. Për më tepër, një pjesë e objektit të ri prej 27,000m2  i ndërtuar në Kampusin Inovativ në Lipjan do të përdoret si konvikt, bazuar në kërkesat e bëra dhe nevojat e paraqitura ndër vite për studentët që vijnë nga rajone që kanë nevojë për strehim afatgjatë.

 

Pershkrimi Njesia Totali
Laborator me Kompjuter Personal 2 130
Laboratori per GIS 1 50
Lab.per Materia. Ndertim. 1 50
Lab. Per Energji Eficiente 1 20