Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Programi master në Planifikim Urban dhe Zhvillim të Qëndrueshëm vazhdon të zhvillojë bashkëpunimin me shumë institucione publike, të tilla si Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës si dhe me gati të gjitha komunat e Kosovës. Programi po ashtu ka bashkëpunim edhe me organizata dhe përfaqësi ndërkombëtare të cilat në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe/apo të tërthortë merren me fushën e planifikimit hapësinor. Ky bashkëpunim mbështetet në dy fusha kryesore:

  1. Ofrimin e ndihmës profesionale dhe akademike nga UBT, respektivisht programi master në Planifikim Urban dhe Zhvillim të Qëndrueshëm për institucionet publike dhe private dhe
  2. Ofrimi i mundësive për punë praktike si dhe perspective për punësim të qëndrueshëm të studentëve të programit në institucionet publike si dhe në sektorin privat.

 

Lista e Partnerëve Kombëtar dhe Ndërkombëtar

No Universiteti, institucioni, kompania/organizatata me të cilën UBT ka  Memorandum Mirëkuptimi/Bashkëpunimi Vendi i Origjinës së Partnerit Data e fillimit të partneritetit
1 UN HABITAT KOSOVO UN/KENYA 10/2019
2 Acceptance Licence – OECD iLibrary Kosovë 28/05/2015
3 Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Kosovë 17/09/2018
4 Komuna e Pejës Kosovë 24/01/2017
5 Komuna e Ferizajt Kosovë 07/06/2017
6 Komuna e Skenderajt Kosovë 03/12/2018
7 The University of Architecture, civil engineering and Geodesy                Bullgari 22/04/2019
8 Melvana Degisim Programi PROTOKOLU Turqi 12/12/2018
9 Marreveshje per sherbime te vecanta / Qeveria Kosovë 18/10/2016
10 TRAKYA UNIVERSITY Turqi 08/07/2019 
11 Geneva University of applied sciences, Western Switzerland technology, architecture and landscape, member of the HES-SO1  Zvicërr 20/08/2019
12 La Sapienza Universita di Roma Itali 09/09/2019
13 Istanbul University IU Turqi 19/02/2019
14 ISPARTA University of Applied Sciences Turqi 31/08/2019
15 Acschaffenburg University of Applied Sciences Gjermani 19/09/2019
16 National University of Public Serivices Hungari 20/11/2019
17 Mimar Sinan Fine Arts University Turqi 06/07/2015
18 TU WIEN Austri 29/11/2019
19 Komuna e Prizrenit Kosovë 23/01/2020
20 Komuna e Vushtrrisë Kosovë 15/09/2020
21 Komuna e Prishtinës Kosovë 06/10/2020
22 Komuna e Vitisë Kosovë 25/06/2020
23 Komuna e Junikut Kosovë 03/07/2020
24 Komuna e Istogut Kosovë 27/02/2020
25 Ministria e Infrastrukturws dhe Transportit Kosovë 04/07/2019
26 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapwsinor Kosovë 10/02/2017
27 GIZ Gjermani 12/09/2014