Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Suksesi i një institucioni të lartë të edukimit është tejet i lidhur me bashkëpunimet dhe partneritetet  vendore dhe ndërkombëtare. UBT në kuadër të studimeve Bachelor ka marrëveshje bashkëpunimi me shumë universitete ndërkombëtare, me disa nga Qendrat e Mjekësisë Familjare, si dhe me Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

 

 

Programi i Radiologjisë ka bashkëpunim me universitete si:

 

1. University of Rome La Sapienza www.uniromal.it
2. Semmelweis University www.semmelweis.hu
3. Trakya University www.trakya.edu.tr
4. Medical University of Tirana www.umed.edu.al
5. Sigmund Freud University www.sfu.ac.at
6. Morehead State University www.moreheadstate.edu
7. University of Kentucky www.uky.edu
8. University of North Florida www.unf.edu