Pranimi ne Studime, Kriteret, Afatet

Të gjithë kandidatët që plotësojnë kriteret e mëposhtme kanë të drejtë të regjistrohen në programin e studimit Juridik (LLB):

  • Kanë përfunduar me sukses arsimin e mesëm;
  • Kanë kaluar me sukses provimin e maturës
  • Kanë arritur notën mesatare prej 3.0 minimale gjatë arsimit të mesëm