Institute

Këto janë disa Institucione të cilat ushtrojnë veprimtarinë e tyre si pjesë e institucionit:

 

  1. Instituti i Kërkimit dhe Inovacionit të STEM (IEME)
  2. Instituti i Zhvillimit të Arsimit dhe Çështjeve Akademike (IDEAA)
  3. Instituti i Gjuhëve të Huaja dhe Kompetencave Ndërkulturore (IFL)
  4. Instituti i Politikës dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare
  5. Instituti i Shkencave të Mjekësisë dhe Inovacionit
  6. Instituti i Sundimit të Ligjit dhe Gjyqtarëve
  7. Instituti për Media dhe Komunikim