Laboratore

 • Biblioteka UBT dhe Qendra e Dijes
 • Laboratori i Modelimit dhe Simulimit UBT
 • Laboratorët e programimit kompjuterik UBT
 • Laboratori i Inxhinierisë Mekatronike UBT
 • Laboratori i Sistemeve Inteligjente dhe Robotikës UBT
 • Laboratori i Rrjetit dhe Komunikimit UBT
 • Laboratori i Sistemeve të Operacionit UBT
 • Laboratori i Energjisë UBT
 • Laboratori i Shkencave UBT-së
 • Laboratori i Prodhimit Industrial UBT
 • Laboratori i Mekanizmave të Punëtorive UBT
 • Laboratori i Aftësive Klinike të UBT
 • Laboratori i Mikrobiologjisë UBT
 • Laboratori i Kimisë UBT
 • Laboratori i Fizikës UBT
 • Laboratori i Biokimisë UBT
 • Laboratori i Anatomisë UBT
 • Laboratori i Fizioterapisë UBT
 • Laboratori i Fiziologjisë UBT
 • Laboratori i Teknologjisë Ushqimore UBT
 • Laboratori UBT  Studio Dizajn
 • Laboratori i Hapësirave UBT
 • Laboratori Elektronikës UBT
 • Laboratori UBT i Tekstileve dhe Modës së Dizajnit
 • Laboratori i Arteve të Bukura UBT
 • Laboratori i Projektimit të Arkitekturës UBT
 • Laboratori i Sipërmarrjes në UBT
 • Laboratori i Arkitekturës Kompjuterike UBT
 • Laboratori SAP UBT
 • Laboratori CERT UBT
 • Laboratori për shtypje UBT
 • Salla e Konferencës në UBT
 • Shërbimi i Studentëve në UBT
 • IMS UBT
 • Transporti UBT
 • UBT Media: Radio, Gazeta, Portali, Laboratorë
 • Laboratori për hartimin dhe inovacionin e sistemit të softuerëve UBT
 • Laboratorët e Psikologjisë UBT
 • Laboratori i Biologjisë UBT
 • Laboratori Botanik UBT
 • Laboratori Farmakognosë  UBT
 • Laboratori Analitik i UBT Chemistre
 • Laboratori Tehnologjik Farmaceutik UBT
 • Laboratori farmaceutik UBT
 • Laboratori i Fizikës UBT
 • UBT
 • Laboratori i Trajnimit Klinik UBT
 • Laboratori Radiologjik UBT
 • Laboratori i Biokimisë II UBT
 • Laboratori i UBT Mikrobobiologjia II
 • Laboratori i Reanimacionit në UBT
 • Laboratori i Fiziologjisë UBT
 • Laboratori i Histologjisë UBT
 • Laboratori i Patologjisë UBT
 • Laboratori i materialeve të stomatologjisë UBT
 • Laboratori i Punëve të Stomatologjisë UBT
 • Laboratori i Periodontologjisë UBT
 • Laboratori i Mjekësisë Orale UBT
 • Laboratori i Kirurgjisë Orale në UBT
 • Laboratori i Prostetikës UBT
 • Laboratori i Stomatologjisë Pediatrike UBT I
 • Laboratori i Kirurgjisë UBT I
 • Laboratori i Kirurgjisë UBT II
 • Laboratori i Kirurgjisë UBT III
 • Laboratori i radioterapisë UBT
 • Laboratori ORL UBT
 • Laboratori i Gjinekologjisë UBT
 • Laboratori Pediatrik UBT
 • Laboratori i Nefromatologjisë UBT
 • Laboratori i Oftamotologjisë UBT
 • Laboratori i Dermatologjisë UBT
 • Laboratori i Pomologjisë UBT
 • Laboratori i Urologjisë UBT
 • Laboratori i Provimit të Kardiologjisë UBT
 • Laboratori i Trajtimeve Interne në UBT
 • Laboratori i Dermatovenologjisë UBT
 • Laboratori Onkologjik UBT.
 • Laboratori i Fizioterapisë UBT.
 • Laboratori i Neurologjisë UBT
 • Laboratori i Psikiatrisë UBT
 • Laboratori i Ortopedisë UBT
 • Laboratori i Higjienës UBT
 • Laboratori i ShB Shëndeti Publik
 • Laboratori i Mjekësisë Ligjore UBT
 • Salla e Konferencës në UBT
 • Dhoma e Telemjekësisë UBT
 • Përpunimi i të dhënave UBT, Statistikat, Modelimi dhe Simulimi
 • Laboratori i Inxhinierisë Biomjekësore UBT
 • Laboratori i Bio Informatikës UBT
 • Laboratori Internet of Things UBT
 • Laboratori i komunikimit (wireless) UBT
 • Laboratori i Telekomunikacionit UBT