Infrastrukturë dhe mbështetje për hulumtime

Mbështetje e Hulumtimit në UBT

UBT mbështet hulumtimin përmes Fondit të saj të Kërkimit, Trajnimit të Kërkimit dhe Mbështetjes për Aplikimet e Hulumtimit të Jashtëm. Institucioni në mënyrë të vazhdueshme përkrahje kërkesave që lidhen me stafit akademik dhe mbështetje të drejtpërdrejtë për axhendën e kritereve të përcaktuara në fushën e hulumtimit.

 

Fondi i hulumtimit mbështet hulumtime që përputhen ngushtë me përparësitë strategjike të Kolegjit. Parimi i përgjithshëm që rregullon shpërndarjen e të gjithë fondeve të kërkimit në Kolegj është se ai duhet të shihet si një investim që do të maksimizojë gamën e rezultateve që Kolegji ka pritshmëri nga  hulumtimi stafit dhe studentëve.

 

Një pjesë e RF (Fondit të Hulumtimit), mbështet hulumtuesit e rinj të cilët janë në fillimet e karrierës dhe ndahet nga Departamenti i Kërkimit. Të gjitha aplikimet për fonde të jashtme duhet të dorëzohen përmes Departamentit të Kërkimit. Aplikimet e bëra do të menaxhohen nga RD (Departamenti i Hulumtimit). Do të ndërlidhet me aplikuesin (ët), dekanët, drejtorët e qendrës dhe financuesin. Fondet për zhvillimin akademik ndahet në nivelin e departamentit. Stafi akademik ka të drejtë të kërkojë fonde në mbështetje të hulumtimit të tyre, përfshirë: Hulumtimit, pjesëmarrjen në Konferencë Ndërkombëtare.

 

Gjithashtu, Kolegji konsideron mbështetje një herë mbi baza ad hoc për qëllime të veçanta të tilla si konferenca ndërkombëtare ose fonde përkatëse për grante të jashtme. Krahas kësaj, Instituti ka tre programe të mbështetjes kërkimore për të cilat fakulteti mund të aplikojë: Grante për dorëzim, mbështetje për udhëtime në konferenca të ndryshme në nivel ndërkombëtar dhe ndihmë financiare për arsye hulumtimit në nivel universitar.