UBT ju fton të merrni pjesë në konferencën:“DITA AUSTRIAKE-KOSOVARE E SHËNDETËSISË 2015”

UBT ju fton të merrni pjesë në konferencën:“DITA AUSTRIAKE-KOSOVARE E SHËNDETËSISË 2015”

Konferenca organizohet ditën e martë, më 6 tetor 2015, në ambientet e UBT-së në Prishtinë.

UBT, Shoqata Austriake-Kosovare dhe Rrjeti i Kujdesit Shëndetësor Austriak për Kosovën, organizojnë konferencën mbi shëndetësinë në Kosovë.

Qëllimi i konferencës është diskutimi i gjendjes së sektorit të shëndetësisë në vendin tonë, problematikat që e përcjellin atë dhe rruga përpara për ngritjen e shëndetësisë në Kosovë në një nivel më të lartë. Modeli austriak mund të jetë një nga shembujt që duhet ndjekur.

Në konferencë do të marrin pjesë përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Kosovës, përfaqësues të institucioneve të shëndetësisë, përfaqësues të shoqërisë civile, gazetarë që mbulojnë këtë fushë, si dhe ekspertë e të interesuar të tjerë.

Dita: E martë, 6 tetor

Koha: 09:00

Vendi: UBT, Lagjja Kalabria, Prishtinë

****

Kontakti: 038-541-400;

 

 

Draft Agenda "Austrian Kosovo Health Day 2015 "

Time:                                                              6th of October 2015

    9:00 9.30

Registration

    9:30 - 1030

Opening of the Austrian Kosovo  Health Day

Public Policy and Health – Towards European Standards in Health and Medical Sector of Kosovo – Challenges and Opportunities

 

Opening by Moderator GuntherFehlinger, President of OeKG

Edmond Hajrizi, President of UBT, Quality in Health Care Systems, confirmed

HE Dr. Imet Rrahmani, Minister for Health, Republic of Kosovo, tbchttp://msh-ks.org/en/

Key Note Speech by Speech by Dr Erhard Busek, Chairman of Univerisity Council of Medical University Vienna /www.meduniwien.ac.at/ and Chairman of IDM, Former Minister of Education, Vice-Chancellor and Stability Pact Coordinator , Honorary President of Forum Alpbach, confirmed

Arben Lila, KADC, The position of Civil Society in Public Health in Kosovo, www.kadc-ks.org  and Board Member of OeKG Austrian Kosovo Society, tbc

Elisabeth Campestrini, MA, Presentation of the Austrian Kosovo Integration Health Care Project, confirmed

Further stakeholders from Health and Medical Sector as to be invited, tbc

10:30 - 11:00

Coffee break

   11:00 - 1230

 

 

Panel Discussion: New technology, Innovation and Quality Standards as Driver of Reform of Health Care in Kosovo

 

Moderator: GuntherFehlingerPresident of OeKG

Hermine Grubinger Duhaze, AME International, E-health solutions in SEE, www.ame-international.com/ confirmed

Prof Procopios Papagkikas, TUV Austria Albania and Kosovo, Quality Standards in Health Care Sector, tbchttp://www.tuv.al/ confirmed

Ibrahim Cunaku, MD of VAMED Kosovo, Progress in Digital Health Care in Kosovo, www.vamed.com/index.php?id=1&L=7tbc

MrJaka Črnivec, SAP Slovenia, Presentation of SAP University Alliance Membership of UBT , SAP in Health Sector, tbchttps://help.sap.com/healthcare-erp/

Further stakeholders from Health and Medical Sector as to be invited, tbc

   1230 –1400

Lunch, tbc

 

1400

3rd Panel

1400 to 1600

 

 

Panel Discussion: Austrian health Care Education Models with special focus on Mother Child Passport and Integrated Preventive Care and House Care for Elderly and Patients with specific requirements

 

Moderator: GuntherFehlingerPresident of OeKG

Arben Lila, KADC, The position of Civil Society in Public Health in Kosovo, www.kadc-ks.org  and Board Member of OeKG Austrian Kosovo Society, tbc

Elisabeth Campestrini, MA, Presentation of the Austrian Kosovo Integration Health Care Project, confirmed

Further stakeholders from Health and Medical Sector as to be invited, tbc

 

 UBT ju fton të merrni pjesë në konferencën:“DITA AUSTRIAKE-KOSOVARE E SHËNDETËSISË 2015”

Lajme