Projektet Ndërkombëtare

UBT ka qenë e përfshirë në projekte të ndryshme ndërkombëtare që nga themelimi i saj duke marrë pjesë në përgatitjen, zbatimin dhe administrimin e ideve të ndryshme të projekteve. Përfshirja e UBT ka qenë e rëndësishme në shumë projekte që lidhen me transferimin e teknologjisë midis akademisë dhe industrisë. Ekspertiza e saj ka mundësuar klientët të përfitojnë nga përfitimet teknologjike dhe ekonomike të transferimit të njohurive.