Konferencat Ndërkombëtare

UBT është i njohur për organizimin e konferencës së saj vjetore ndërkombëtare që nga viti 2012. Mbi 500 ekspertë nga 15 fusha të ndryshme të studimit dhe mbi 300 punime shkencore po prezantohen çdo vit në konferencën e UBT. Qëllimi kryesor i kësaj ngjarjeje është të mundësojë shkëmbimin e njohurive dhe shkathtësive midis studiuesve, profesorëve, studentëve të doktoraturës dhe ekspertëve të ndryshëm të industrisë.