Profili ndërkombëtar i UBT-së

Marrëveshjet ndërkombëtare me universitetet dhe institucionet e tjera janë një mundësi e jashtëzakonshme dhe me rëndësi vitale për UBT. Ne besojmë se krijimi i partneriteteve të reja dhe forcimi i partneriteteve ekzistuese mund t’u ofrojë mundësi studentëve dhe ligjeruesve të mbajnë standardet më të larta të mësimdhënies, të të mësuarit dhe të kërkimit, si dhe të vazhdojnë me tendencat akademike, të ndajnë risitë dhe të angazhohen në mënyrë aktive në mbarë botën. Kështu, UBT kërkon partneritete me universitetet anembanë botës të cilët janë të përkushtuar për përsosmëri në arsim dhe hulumtim.

 

Partneritetet Universitare aktuale

UBT është e angazhuar në mënyrë aktive në partneritete dhe bashkëpunime ndërkombëtare në mbarë botën. UBT ka më shumë se 80 partneritete aktive në të gjithë globin. Këto lidhje përfshijnë:

 

  • Veprimet e Erasmus Mundus
  • Marrëveshjet për shkëmbim të studentëve dhe fakulteteve
  • Mësimdhënie bashkëpunuese
  • Programet e Diplomimit të Dyfishtë
  • Zhvillimi i përbashkët i kurseve dhe programeve
  • Iniciativa për ngritjen e kapaciteteve
  • Organizimi i përbashkët i konferencave, seminareve ose takimeve të tjera akademike.
  • Aktivitetet e zhvillimit të fakultetit (p.sh. seminare, videokonferenca, kurse të shkurtra)
  • Ndarja e burimeve si pajisjet laboratorike, burimet e bibliotekës dhe koleksionet e artit.
  • Projekte bashkëpunuese që ndiqen në një konsorcium

 

Më poshtë është një listë e partnerëve ndërkombëtarë të UBT-së.

 

Institucioni Partner Shteti Data e nënshkrimit të marrëveshjes
1 Zwischen der OVQ Training & Certification GmbH, Am Winterhafen 1,4020 Linz Vienna , Austria December, 1st
2 Wirtschaftsforderungsinstitut Vienna , Austria 2003
3 Fachhochschul-studiengange der wirtschaft, Viena Studiengang marketing & sales Vienna , Austria 2004
4 Vienna School of International Studies Vienna , Austria 2005
5 Waterford Institute of Technology Ireland 2006
6 Centre International de Formation Europeenne (CIFE) and Institut Europeen des Hautes Etudes Internationales (IEHEI) Nice, France 2007
7 The Diplomatic Institute To the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria Bulgaria 2007
8 Donau-Universitat Krems, Universitat fur Weiterbildung Krems Austria 2007
9 Master de Manadement Intercultural a l’universite’ de Limoges France 2007
10 Universita degli studi di Cassino , Facolta di Ingegneria Italia 2007
11 Institute for Handling Devices and Robotics IHRT Vienna University of Technology Vienna , Austria 2007
12 KAIST Business School Korea 2008
13 ASIM (Arbeitsgemeinschaft Simulation in der Gesellschaft fur Informatik GI Bestatgung zum Beitritt Vienna , Austria 2008
14 CLMI-BAS (Central laboratory of Mechatronics and Instrumentation Bulgarian Academy of Sciences) Bulgaria 2008
15 Universitety “Marin Barleti” and State Universitety of Tetova Tirana (Albania) and Tetovo (Macedonia) 2008
16 Oakland University Michigan, USA 2008
17 Department fur Raumentwicklung, Infrastruktur und Umweltplanung,  Fachbereich Regionalplanung und Regionalentwicklung Vienna , Austria 2009
18 Quality Austria Trainings, Zertifizierungungs und Begutachtungs GmbH Vienna , Austria 2009
19 One point Software GmbH Austria 2009
20 Quality Austria Trainings, Zertifizierungungs und Begutachtungs GmbH Vienna , Austria 2009
21 Institute for Handling Devices and Robotics IHRT Vienna University of Technology Vienna , Austria 2009
22 IPMA (International Project Management Association) and Kosovo Association for Management Zurich 2010
23 MSMK (Madrid School of Marketing) Spain 2010
24 Lappeenranta University
of Technology
Finland 2010
25 Freie University Berlin Germany 2010
26 City University London United Kingdom 2010
27 University of Warsaw Poland 2010
28 Wroclaw University  of Technology – Poland 2010
29 University of Bucharest Romania 2010
30 Technical University of Cluj-Napoca Romania 2010
31 Polytechnic University of Tirana Albania 2010
32 University of Sarajevo Bosnia and Hercegovina 2010
33 University of Tuzla Bosnia and Hercegovina 2010
34 University “St. Kliment Ohridski”
Bitola-EM2STEM
Macedonia 2010
35 University of Nis Serbia 2010
36 University of Novi Sad Serbia 2010
37 University of Limerick Ireland 2010
38 University of Split Croatia 2010
39 The College of Economics and Management (VSEM) Prague, Czech Republic 2010
40 City University London London, UK 2011
41 City University London, Erasmus Mundus London, UK 2011
42 School of Computer Science, Physics and Mathematics, Linnaeus University Sweden 2011
43 The Universita Degli Studi di Napoli “PARTHENOPE” Italy 2011
44 Masarykova Univerzita Czech Republic 2011
45 Romanian University of Science and arts “Gheorghe Cristea” Romania 2011
46 Universita degli Studi di Genova-UNIGE Geneva 2012
47 CITEC (College of I.T & Ecommerce) London, UK 2012
48 Gjovik University College Norway 2012
49 Vlora University “Ismail Qemajli” Albania 2012
50 University of Milan-SIGMA Italy 2012
51 University of Montpellier-SIGMA France 2012
52 University of Salzburg-SIGMA Austria 2012
53 University of Shkodra-SIGMA Albania 2012
54 University of Montenegro -SIGMA Montenegro 2012
55 University of Cyril and Methodius- Skopje-SIGMA Macedonia 2012
56 University of Twente-SIGMA Netherlands 2012
57 University of Edinburgh-TEMPUS United Kingdom 2012
58 International School For Social and Business Studies, Celje Slovenia 2012
59 Login Electronics Skopje Macedonia 2013
60 Mimar Sinan University Turkey 2013
61 University of Warsaw Poland 2013
62 Fatih University Turkey 2013
63 Budapest University of Technology and Economics Hungary 2014
64 Universidade Nova de Lisboa Portugal 2014
65 IG Alpbach Kosovo – Associate member of the European Forum Alpbach Kosovo/Austria 2015
66 University of Warsaw Poland 2015
67 Gjovik University College Norway 2015
68 Corvinus University of Budapest Hungary 2015
69 Latvia University of Agriculture Latvia 2015
70 Pamukkale University Turkey 2015
71 Marmara University Turkey 2015
72 Vilniaus Kolegija/University of Applied Sciences Lithuania 2015
73 European Polytechnical University Bulgaria 2015
74 Faculty of Geodesy, University of Zagreb Croatia 2015
75 Technical University Sofia Bulgaria 2015
76 Wroclaw University of Science and Technology Poland 2016
77 Linnaeus University Sweden 2016
78 Morehead State University USA 2016
79 University of Kentucky USA 2016
80 Ministry of Culture, Youth and Sports/Republic of Kosovo (MoU) Kosovo 2016
81 “Fan Noli” University Korce, Albania 2017