Misioni

Misioni

 

UBT ofron një qasje akademike e cila është dinamika dhe prirjet e saj inovative janë në përputhje me hapin e kohës së shekullit të 21. UBT krijon terren të përshtatshëm dhe i jep mundësinë studentëve, fakulteve dhe stafit të kenë një mjedis vetëqeverisës.

 

UBT ka krijuar një mjedis të përshtatshëm për bashkëpunim dhe ndërveprim të ngushtë mes studentëve, stafit të fakultetit dhe administratorëve. UBT është zotuar të zhvillojë veprimtarinë e saj si një anëtar aktiv i komunitetit, duke krijuar mundësi për mësimdhënie, hulumtim, ndërveprim midis intelektualëve dhe kreativitet.

 

UBT është institucion i njohur dhe i shquar përsa i përket veprimtarisë intelektuale dhe kulturore në Kosovë, duke përmirësuar cilesinë e jetës në shkallë rajonale përmes aftësive, njohurisë, përvojës, dhe angazhimit të fakulteteve, stafit, studentëve dhe alumni.