Lajmërimet

-Provimet:

Nëntor

Janar

Prill

Qershor

Shtator

-Vizita Studimore

-Ligjërata Tematike

-Ekspozita e fund-vitit

-Sfilata e fund-vitit

-Akademia Verore e Dizajnit të Integruar  në  kuadër të UBT Global Fest

-Ceremonia e Diplomimit

-Punëtori