Kërkime shkencore

Në UBT ne jemi të njohur për kërkime me cilësi të lartë të njohur ndërkombëtarisht në një gamë të gjerë temash, për kombinimin tonë të qasjeve të pastra, praktike dhe të aplikuara, si dhe për përdorimin e njohurive tona për përmirësimin e shoqërisë. Për informacion rreth fushave tona kërkimore, vizitoni faqet e fakultetit përkatës

Fushat kyçe të kërkimit për programin janë:

Kërkimet e tekstilit dhe dizajnit të modës
Grafika kompjuterike dhe dizajni i komunikimit
Dizenjimi i produktit industrial dhe dizajnit të brendshëm.