Kërkesa për zotësinë e gjuhës angleze

Për të aplikuar për studime jashtë vendit, shumë universitete kërkojnë certifikata që tregojnë aftësitë e gjuhës angleze të studentëve. Veçanërisht, UBT ofron kurse të gjuhës angleze të cilat i përgatisin studentët me njohuritë e nevojshme gjuhësore që u nevojiten kur studiojnë jashtë vendit.