Përgatitja Akademike

Para nisjes suaj në universitetin jashtë vendit, është shumë e rëndësishme që të mësoni rreth transferit të kredive, aplikimit dhe përgatitjeve të tjera për studimin tuaj të shkëmbimit. Prandaj, ju lutemi ndani pak kohë për të lexuar informacionet këtu për t’u njohur më mirë me elementet që ju duhet ti dini / përgatisni.