Doracak për CV, Letër motivuese, Referenca

Qendra e Karrierës në UBT, ofron trajnime të ndryshme profesionale që janë thelbësore kur aplikoni për studime jashtë vendit. Trajnimet ofrohen në baza të rregullta javore.

Në kuadër të trajnimeve profesionale, Qendra e Karrierës ofron studentëve trajnime :

Si të shkruajnë një CV?

Si të shkruajnë një letër motivuese dhe zyrtare?

Si të shkruajnë një letër zyrtare?

Trajnime Interpersonale të Aftësive.